”Regeringens skattesänkningar gör de rika rikare”. Den rubriken satte Ekot på nyhetsinslaget där Per Bolund (MP) säger just att de rika blir rikare medan de fattiga halkar efter med regeringens skattepolitik (11/10).

Miljöpartiets utspel är sannolikt ett försök att reparera skadan från partiledardebatten (SVT 6/10). En förstummad opposition tuggade då luft när Fredrik Reinfeldt beskrev verkligheten så här: ”Socialdemokraterna har sänkt skatten förr. Ni höjde brytpunkten 2000, 2001, 2002, ni tog bort arvs- och gåvoskatten, ni gjorde särskilda lättnader i förmögenhetsskatten. Nästan 20 miljarder riktade till de mest välbeställda i vårt samhälle. Det ni aldrig gör ? aldrig ? det är att sänka skatten för vanligt folk! Det är då ni blir riktigt upprörda. Det är när våra skattesänkningar ger mer till lastbilschaufförer, till metallarbetare, till sjuksköterskor, till poliser”.

När Stefan Löfven återfick talförmågan frågade han Reinfeldt ”varför ska du ha mer i skattesänkning än en sjuksköterska?”. Men talar vi om jobbskatteavdrag är detta en lögn. En sjuksköterska med 30.000 i månadslön får ett jobbskatteavdrag på 1.852 kronor i månaden. Fredrik Reinfeldt, med drygt 153.000 i månadslön, får ett jobbskatteavdrag på 1.852 kronor i månaden. Med det femte jobbskatteavdraget får både sjuksköterskan och Fredrik Reinfeldt 2.184 kronor i månaden.

Jobbskatteavdraget ökar nämligen inte när månadslönen stiger över 30.000. Det finns ett tak där. Därför är det riktigt att kalla jobbskatteavdragen för skattesänkningar för vanligt folk.

I Ekot betonar Per Bolund att riktigt låga månadslöner på 7.800 ger lägre jobbskatteavdrag. Det stämmer, men beror på att man inte kan få mer i avdrag än man betalar i skatt.

Att Bolund ändå kan hävda att regeringen gör de rika rikare beror på att brytpunkten höjs för statlig inkomstskatt. Sjuksköterskan ovan får inte del av denna skattesänkning, eftersom hon inte betalar statlig inkomstskatt. Det är bara personer som tjänar 35.600 eller mer som betalar denna tjugoprocentiga extraskatt, liksom det bara är personer som tjänar 50.500 eller mer som åker på ytterligare fem procent i värnskatt.

Denna progressivitet, att man betalar större procentandel i skatt ju högre inkomsten är, vill regeringen alltså inte avskaffa. Man vill bara höja gränsen för när extraskatten slår till.

De rödgröna partierna vill i stället öka progressiviteten, genom att avskaffa jobbskatteavdraget för höginkomsttagare. V vill börja avtrappningen vid månadslöner på 30.000, MP vid 40.000 och S vid 60.000 kronor. Reinfeldt skulle alltså inte längre få jobbskatteavdraget som sjuksköterskan får. Å andra sidan skulle hon vid minsta avancemang åka på statlig inkomstskatt och förlora delar av sitt jobbskatteavdrag.

Regeringen har åstadkommit rejäla skattesänkningar för vanligt folk, det har Reinfeldt rätt i. Man kan förstå att oppositionen desperat försöker att förneka detta. Det märkliga är att Ekot okritiskt återger den rödgröna bilden. Det är varken opartiskt eller sakligt.