Det finns många former av saknad. Ibland är människor bara borta. Det kan vara en ung person som inte kom hem från en fest. Det kan vara en äldre som inte kom hem från en skogspromenad. Oavsett vem som saknas skapas en sten av oro hos närstående. En annan saknad är otillräcklig kunskap för att klara kraven för att uppnå ett nödvändigt betyg i skolan.

Under de decennier då välfärdsstaten tog över stora delar av det tidigare frivilliga sociala engagemanget dominerade föreställningen att den ideella sektorn representerade något förgånget och var på väg bort. I dag återfår det ideella arbetet få status. Två exempel på intressanta organisationer som har växt fram ur civilsamhället och svarar upp mot saknad är organisationen Missing People och Mattecentrum. Båda är exempel på frivillighetens kraft som trendmässigt verkar spridas i det svenska samhället.

Missing people hjälper till att hitta saknade människor. I Norrbotten har det framgångsrikt hjälpt till vid ett flertal tillfällen. Tyvärr har den försvunne inte alltid hittats levande, att personen hittats och de anhörigas frågetecken suddats ut har ändå ofta betytt mycket.

Mattecentrum är en föreningen påbörjar sin tolfte termin. Den har ca 340 volontärer, 4000 elever i klassrummen och 140 000 via nätet. I Luleå bedrivs verksamhet i centrum och på Björskatan. Detta är bra och i framtiden kanske det finns i fler Norrbottniska kommuner. Det är inte bara i Luleå som unga behöver mattekunskaper.

Dessa organisationer, samt andra frivilligorganisationer, bör vi stödja. Även om knäna inte klarar skogsterräng eller om man behöver få substitutionsmetoder och kvantmekanik berättat för sig istället för att lära ut dem går det att stödja på andra sätt. Det kan handla om att som privatperson donera pengar eller som kommunal förvaltning upplåta ett klassrum för verksamhet.

Frivilligorganisationerna fyller en viktig yta där staten inte kan organiseras effektivt. Visst skulle staten kunna samla in pengar via skatten för att starta en myndighet som anställer byråkrater som överser ett system för att någonstans långt borta vid horisonten leverera en timmes närvaro för en anställd som lär ut matematik. Eller så löser vi det själva genom att skicka ett mail och se om vi kan bidra på något sätt under en räknestuga.

Den statliga och kommunala verksamheten behövs, men frivilligorganisationerna utgör i dag ett vitalt komplement och bidrar till en nödvändig förnyelse genom att vara alternativ. Polisen kan inte hålla sig med flera hundra personer som ska stå redo att leta människor i skogen. Som tur är så är människor inte borta så ofta och därför är denna typ av effektivare att organisera på frivillig basis.

”Sökandet efter en bättre värld är en av de äldsta och viktigaste instinkterna” inleder en artikel skriven av Natalia Brzezinski, hustru till USA:s ambassadör i Sverige, i webtidsskriften Huffington Post. Citatet är av Karl Popper och är intressant för det talar om hur vi själva som individer kan göra världen bättre. Sökandet kan ta många former. En dag kan det vara en själv som ligger ute i lingonskogen med bruten fot och då värmer tanken på sökande människor.