Nu tillsätts en kriskommission där Kajsa Borgnäs, tidigare ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet, blir ansvarig för området idédebatt. Det bådar inte gott; hon verkar ha snöat in helt på klimatfrågan.

En dålig start på förnyelsearbetet således, redan innan det börjat