Samma argument används i flygplatsfallet - trots att det är högst tveksamt om namnet Luleå Airport får fler engelskspråkiga utlänningar att hitta hit. De kommer väl ändå inte för att besöka flygplatsen?