Besöksnäringen inom destinationen Swedish Lapland har fördubblats de senaste tio åren. Detta enligt TEM®, en turistekonomisk modell som beräknar effekten av turismen.

Besöksnäringen räknas i dag som en av regionens mest snabbväxande basnäringar.

– Det är innovativa och ständigt framåtsyftande entreprenörer, ofta småföretagare, som skapar nya reseanledningar och är själva grunden till att näringen växer. Sedan har vi ett smart system i hur vi gemensamt arbetar tillsammans med platsens utveckling, företagens affärsutveckling och gemensam bearbetning av marknaden för att öka företagens säljkontakter och kännedomen på marknaden om vår destination, säger Erika Mattsson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

Modellen mäter turisternas konsumtion uppdelat i olika kategorier, hur mycket besökare spenderar per dag och dygn samt vad de spenderar pengar på.

Omsättningen inom Swedish Lapland ökar snabbare än antalet gästnätter, vilket innebär att besökare spenderar allt mer på plats.

Under 2018 spenderade en besökare på destinationen 1800 kronor per dag på inköp. Det är en ökning på 39 procent över de tre senaste åren.

Antalet gästnätter har under samma period ökat med tio procent.

– Destinationens besökare efterlämnar allt mer pengar per besök, vilket är glädjande för oss. Genom att aktivt och strategiskt satsa på att öka intäkten per gäst bygger vi upp hållbara värden som finns kvar även i morgon. Det är också därför som vi har som mål att fördubbla omsättningen, och inte gästvolymen, fram till år 2020, säger Maria Sirviö omvärldsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board.