Åtta byggföretag har lämnat in intresseanmälan och skisser till Kronandalens andra etapp Parken.

– De inkomna förslagen visar på att intresset för att bygga i Kronandalen är fortsatt stort. Luleå kommun har en målsättning att växa, etapp 2 är ett steg i den riktningen. När Kronan är fullt utbyggd bor cirka 7000 personer i stadsdelen, säger Daniel Rova, projektledare Kronan.

Den första etappen markanvisades 2016 och ligger längst i norr närmast Bensbyvägen-Kronanvägen. Under hösten 2018 startar sex företag sina byggen i området. Den andra etappen, som nu markanvisats, ligger söder om etapp 1 och i anslutning till kommande stadsdelscentrum. I området färdigställs just nu också gator, gång- och cykelvägar, parker och parkstråk.

Artikelbild

| Samtliga förslag är i detta läge endast skisser och illustrationer. Slutresultatet kan skilja sig vad gäller gestaltning, design och utförande.

Etapp 2 innefattar fyra nya kvarter med mellan 180 och 200 nya bostäder. Nu startar processen med att hitta de bästa förslagen. Ambitionen är byggstart under hösten 2019.

– Vårt strategiska arbete för att attrahera företag att bygga i Luleå har gett resultat. Luleå kommun har just den attraktionskraft och det näringsliv som lockar intressenter att investera i Luleå, säger Anja Johansson, ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Sammanlagt har det kommit in åtta projektidéer på denna andra etapp av Kronandalen. Det betyder fyra nya kvarter med mellan 180 och 200 nya bostäder. Nu startar processen med att hitta de bästa förslagen. Ambitionen är byggstart under hösten 2019.