Vid 9.30-tiden på måndagsmorgonen har aktien backat omkring 4,71 procent.

Stockholmsbörsen inleder veckan med fallande kurser på bred front. Det kraftigt stigande oljepriset påverkar handeln med oljebolag i topp och de som drabbas av prisuppgången i botten.

H&M:s försäljning steg med tolv procent till 62,6 miljarder kronor under räkenskapsårets tredje kvartal, juni-augusti, jämfört med samma period i fjol. Försäljningsuppgången på 8 procent var den starkaste siffran på elva kvartal.

Men trots de positiva siffrorna backar aktien inledningsvis på Stockholmsbörsen med omkring 2 procent.