I Norrbotten minskar antalet påbörjade lägenheter kraftigt under årets första kvartal.

Från 293 påbörjade flerbostadshus 2017, till 173 påbörjade byggnationer 2018, enligt SCB (Statistiska centralbyrån). Det innebär en minskning på hela 41 procent.

Sett till hela riket påbörjades cirka 11 350 lägenheter under första kvartalet, vilket är 14 procent färre än under 2017. Även småhusbyggandet minskar mot förra året i Norrbotten, från 56 påbörjade byggnationer till 31.