Boden har tidigare fått stöd från Jordbruksverket för att kunna förse byarna med fiberbredband. Totalt har 919 fasigheter nu anslutits, men ännu är två av projektets etapper kvar.

Etapp fyra handlar om Rasmyran, Gammelbyvägen, Sävastnäs och en del av Heden. Där saknas ett tiotal avtal för att projektet ska fortskrida. Telia har därför flyttat fram sista anmälningsdagen till 18:e augusti så att alla bybor kan anmäla sig.

Etapp fem innefattar en del av Bodträskfors, Lombäcken, Mockträsk, en del av Bredåker, Södra Harads, Ubbyn, Häggan, Valvträsk, Västbolandet. Där ligger projektet en bit ifrån att gå i land. Telia och Bodens kommun jobbar därför inte vidare med denna del förrän i höst.

De byar som fått utbyggt bredband är: Gunnarsbyn, Harads, Lassbyn, Unbyn, Överstbyn, Brännberg, Norra Bredåker, Skogså, Sundsnäs, Svartlå, Södra Bredåker, Sörbyn, Bodträskfors, Inbyn, Svartbäcken och Åskogen.