Det är Nåiden har fått i uppdrag av LKAB att bygga de nya lokalerna. Lokalerna för handeln ska stå klara till hösten 2022 och bostäderna till vintern samma år.

– Det här är ett stort och viktigt projekt, det motsvarar i volym tre hela Åhléns i Stockholm. LKAB tar sitt ansvar för att ersätta sakägare och bidra till attraktiva samhällen, och det är glädjande att Kirunabostäder valt den här centrumetableringen, säger projektledare Ingemar Törmä på LKAB.

Byggnationerna består av cirka 69 000 kvadratmeter bruttoarea som ska uppföras i de tre centrala kvarteren med bostäder, handelslokaler och underjordsgarage. Projektkulturen ska präglas av laganda med ledorden respekt, tillit och engagemang.

– Vi känner oss oerhört stolta över det förtroende som LKAB har gett oss i detta samverkansprojekt och det är med glädje och stor ödmjukhet som vi tar oss an detta prioriterade projekt för nya Kiruna centrum, säger arbetscheferna Anders Similä och Mats Funck på Nåiden Bygg AB.

Tomas Stålnacke är huvudprojektledare för stadsomvandling på Kirunabostäder ab och berättar om tanken bakom Kirunas nya handelsgata.

– I nuvarande centrum är vi en stor kommersiell aktör. I nya Kiruna kommer vi att vara ännu större och vi kommer att hantera merparten av Kirunas handel, tack vare det har vi kunnat skapa fler A-lägen för hyresgästerna än normalt. Utöver handeln integrerar vi bostäder och kontor i kvarteren. Det kommer medföra att handelsgatan lever under dygnets alla timmar, säger Tomas Stålnacke.