Allra mest ökar de digitala råttfällorna, som mer än fördubblades under 2018. Det visar statistik från saneringsföretaget Anticimex.

Totalt hade företaget 98 digitala råttfällor i Norrbotten förra året. Ökningen av den traditionella råttbekämpningen var 22 procent jämfört med 2017.

Digitala råttfällor kan sänkas ned i rör och reagerar när en råtta springer in i röret, eftersom temperaturen förändras. Råttan krossas snabbt i fällan av ett stort antal tänder och sköljs sedan bort av avloppsvattnet.

Digitala råttfällor kan också användas ovan jord. Då bekämpas råttorna med en elektrisk stöt. Med hjälp av tekniken kan saneringsföretag också följa råttornas förflyttningar.

En anledning till att de digitala fällorna ökar är strängare lagstiftning gällande råttgift. De kemiska bekämpningsmedlen minskar därmed.

LÄS MER:Råttorna tillbaka: "De ska dö snabbt"

LÄS MER: Råttor på förskolan – föräldrarna fick inte veta