Det var länge omtvistat om Lidl skulle få bygga en butik på Malmudden i Luleå då miljö- och byggnadsnämnden först inte beviljade ett bygglov. Det handlade då om Trafikverkets invändningar mot placeringen av butiken, eftersom den kommer att ligga inom den beslutade korridoren för Norrbotniabanan. I januari förra året beviljades dock Lidls bygglov för att bygga en livsmedelsbutik på Malmudden, mellan rondellen och järnvägen.

– Förhoppningsvis kan vi börja bygga i april-maj, det är så vi har planerat, sade Johan Vennerström, Fastighetschef på Lidl då.

Drygt ett år senare har arbetet fortfarande inte kommit igång, men kan det bli ändring på det.

– Nu hoppas vi komma igång med bygget av butiken i Luleå under kvartal två, säger Johan Vennerström.

Lidl äger en 10 000 kvadratmeter stor tomt på Malmudden, mellan järnvägen och Hertsövägen, som man köpte av Jernhusen. Det finns inget klart datum på när butiken öppnar men vid öppning räknar bolaget med att anställa mellan 15 och 20 personer.

Planerna på en Lidlbutik i Boden har funnits länge. Där äger bolaget en tomt nära Dollarstores butik. I oktober kom beskedet om att Lidl hade tecknat ett avtal med entreprenadföretaget Nyab om schakt- och fyllningsarbetet samt betongarbetet av den nya butiken. Det avtalet är värt nästan 20 miljoner kronor.

Hur ser arbetet ut i Boden?

– Arbetet i Boden löper på enligt plan. Vi startade i höstas och det har fungerat bra med byggnationen än så länge, säger Johan Vennerström.

Butiken väntas öppna i slutet av 2019. Precis som i Luleå väntas Lidl i Boden anställa cirka 15 till 20 medarbetare, fördelat på heltidstjänster och deltidstjänster.

Vad betyder dessa butiker för Luleå och Boden?

– Ett större utbud av högkvalitativt livsmedel för innevånarna.

Hur tror du att de kommer att tas emot?

– Vi hoppas på att det blir ett positivt mottagande och att kunderna blir medvetna om att vi har högsta kvalité till bästa pris.

Lidl tittar nu på fler investeringar i Luleå men även i hela Norrbotten.

Emma Isberg