I går avgjordes European Steel Bridge Awards i Prag. Gamla Årstabron i Stockholm var nominerad till specialpriset European Heritage Steel Bridge Award med grunden i att bron är ett statligt byggnadsminne då den färdigställdes år 1929. För att renoveringen av bron skulle kunna genomföras var kravet att brons utseende inte förändrades. Bakom uppdateringen av bron står företagen Ramboll och Skanska.

– Bytet av brodäcket på Gamla Årstabron var ett hantverk som nu får ett erkännande tack vare priset. Tack vare våra gemensamma insatser kommer bron att kunna fortsätta bära människor över Årstaviken och klara den ökade tågtrafiken. Vi är så klart mycket glada för priset, säger Peter Collin, marknadschef för Bro på Ramboll och verksam professor vid LTU.

Priset European Steel Bridge Awards delas ut för att uppmärksamma stål- och sammansatta broar som framhäver stålets fördelar när det gäller hållbar konstruktion, produktion, ekonomi och arkitektur. Priset delas ut vartannat år.