Nyföretagandet minskade i 15 av 21 län under 2017. Totalt handlade det om en minus på en procent jämfört med 2016.

Men det finns län där trenden är den motsatta. Största ökningen kan Dalarna ståta med – plus 11,1 procent. God två är Norrbotten med ett plus på 7,8 procent.

Lika muntert är det inte i Blekinge – länet gör ett minus på 9,3 procent. Inte heller Norrbottens grannlän Västerbotten kan skryta med utvecklingen – minus 8,2 procent 2017.

– Den låga arbetslösheten är den mest troliga orsaken till att nyföretagandet gått ned i landet, säger Företagarnas regionchef Jonas Nordin som också betonar det positiva i att nya företag startas – då det är där jobben skapas.

På Almi Nord gläds man åt att nyföretagandet fortsätter vara högt.

– Vi har en väldigt stark konjunktur i våran del av landet, säger Niklas Jonsson, vd.

Enligt honom är det en stor bredd bland de företag som startas. Och intresset för att starta är fortsatt högt – både inom traditionella och nyare branscher.

– Många ser möjlighet att bo kvar i Norrbotten.

Aktiebolag är fortsatt den mest populära företagsformen även om antalet minskade med 2,4 procent under förra året, sett til hela landet.

I Överkalix blev företagen fler 2017. Där växer också de "stora" – Isolamin AB, Bröderna Olofssons Bageri, Vinab.

– Framgångsrika företag som växer stimulerar nyföretagandet, säger Bo Häggroth, näringslivsstrateg.

Från kommunens sida erbjuds bland annat nystartsrådgivning och insatser görs för att förbättra näringslivsservicen.

Kommunen, Arbetsförmedlingen och företagen har ett arbetsmarknadsråd.

– Under våren ska samverkan fördjupas och fler företag ska ingå i samverkan. Vi kommer då att även se på möjligheten att bedriva gemensam kompetensförsörjning, att stimulera rekrytering och ökad inflyttning.

– För Överkalix är det viktigt att nya företag startar och att befintliga företag mår bra och kan växa. Då kan vi som kommun växa, säger Häggroth.