Det finns ingen ”typisk arbetsdag” för näringsminister Mikael Damberg (S). Vissa dagar är det möten som står på schemat, andra består av resor och många av företagsbesök runt om i landet. Norrbotten besöker han titt som tätt och frågorna som han valt att prioritera är export, industri och bättre möjlighet att växa för små och medelstora företag.

– Det är ett väldigt varierande arbete. Det bästa med jobbet är att få träffa så många entreprenörer och företagare som just nu gör stora investeringar i Sverige, säger Mikael Damberg.

En fråga som Norrbotten delar med andra glesbygdslän är tillgången till finansiering för växande företag. I år har regeringen därför tillfört Norrlandsfonden 200 miljoner kronor extra – pengar som kan lånas ut till privata företag i de fem nordligaste norrlandslänen som vill starta eller växa.

Artikelbild

En annan viktig fråga för Norrbottens näringsliv är infrastrukturen.

– Det är en viktig fråga i hela Sverige, men särskilt viktig är den i Norrbotten där det handlar om långa avstånd. Norrbotniabanan är central i frågan – inte bara för exportindustrin utan också för kompetensförsörjningen längs hela norrlandskusten, säger Mikael Damberg.

Och just kompetensförsörjningen är det största tillväxthindret i Norrbotten, och hela Sverige, just nu.

– Det gäller att få tag i rätt folk för att kunna växa i tillräckligt snabb takt. Men det är trots allt ett angenämt problem.

Artikelbild

Enligt Damberg är utbildning en av nycklarna för att lösa kompetensbristen. Och här har regeringen nyligen sjösatt en ny satsning genom kunskapslyftet som innebär 100 000 nya utbildningsplatser runt om i landet.

– Min favoritutbyggnad är yrkeshögskolan som får 13 800 nya platser det närmaste året, det är den största utbyggnaden sedan yrkeshögskolan blev till, säger han och tillägger:

– Vi ser inte minst i norra Sverige att det är svårt att få hem ungdomar som flyttat till en utbildning. Därför behöver utbildningssystemet bättre matcha behovet hos näringslivet. Folk ska inte tvingas flytta för att få en utbildning.

En bransch som är på frammarsch – och väntas fortsätta på den linjen framöver – är besöksnäringen.

– Senaste mätningen visade att näringen vuxit dubbelt så snabbt här som i övriga Sverige. Besöksnäringen har länge varit en underskattad näringsgren men den skapar faktiskt mycket för norrbottningarna, säger Mikael Damberg.

Även här spelar transportbiten en stor och viktig roll.

– Det gäller att ta sig till resmålet, annars blir det inga turister. Det är en prioriterad fråga för oss. För det finns alla möjligheter för besöksnäringen att fortsätta växa i Norrbotten. Det är ett unikt besöksmål på många sätt.