Sedan ett par veckor grävs och schaktas det på platsen där Coopbutiken vid Acusticumområdet ska stå färdig inom knappt ett år.

Kommunen har hela tiden varit positiv till etableringen och Samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked i juni. Den 18 oktober vann detaljplanen laga kraft och det var dags att sätta spaden i jorden.

– Nu är det på gång. Markarbeten och dragning av el och vatten- och avloppsledningar pågår. Det känns jätteroligt att det är påbörjat och att folk dessutom verkar positiva till den här etableringen, säger Maria Sidenmark, planhandläggare vid Piteå kommun.

Artikelbild

| 59 besöksparkeringar, 9 personalparkeringar och 24 cykelparkeringar blir det vid nya Coopbutiken.

Coop har letat efter ett bättre läge sedan närbutiken i Djupviken stängdes 2012 efter flera års lönsamhetsproblem. Investeringen är kostnadsberäknad till 35–40 miljoner kronor.

Totalt blir matvarubutiken på 1100 kvadratmeter varav 800 kvadrat säljyta, vilket innebär en något större butik än den i Öjebyn.

Under processens gång har LTU protesterat då man ansåg att etableringen innebär ett djupt sår i naturmarken och även formen på byggnaden ifrågasattes.

– Vid de senaste kontakterna vi haft har de landat i att acceptera. De har inte överklagat kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen, säger Maria Sidenmark.

Vad händer med konstverket Snäckan?

– Mest troligt att kommer den att flyttas närmare gångtunneln vid Norra ringen, men fortfarande vara på universitetsområdet.

Eva Pettersson, fastighetschef på Coop Norrbotten, berättar att butiken ska vara färdig för besiktning i augusti och planen är att öppna i september 2019.