På Återvinningsmarknaden på Kronan arbetar just nu 62 personer med att ge begagnade möbler och prylar nytt liv. De hämtar upp och tar emot sakerna, som de sedan sorterar, förbereder och förädlar för försäljning.

Återvinningsmarknaden har funnits sedan 1994 och genom åren har försäljningen ökat. Maria Nyström är verksamhetsansvarig och tycker det är glädjande att fler har börjat inse värdet i återbruk.

– Det fanns en tid då man glatt grävde ner allt och trodde att det som inte syns inte finns. Man jobbar inte så längre. Det hänger ihop med att fler börjat inse vad vi gör med vårt klot, det så kallade ekologiska fotavtrycket. Varje år kommer det alarmerande budskap om hur jordens resurser tar slut. Jag tror att det är en större medvetenhet överlag, säger hon.

Artikelbild

| Hushållsprylar är det som säljer bäst.

Det viktigaste för att spara på miljön handlar mycket om just konsumtionen, menar Maria Nyström.

– Man pratar mycket om källsortering i miljösammanhang, men det är vid tillverkningen som 97 procent av avfallet uppkommer. Så genom att inte köpa nytt, utan istället lappa, laga, återbruka och återanvända gör man den allra största miljöinsatsen, säger hon.

Återbruket är en tydlig trend som bara har vuxit de senaste åren.

– Jag läste precis en rapport som beskriver att när det gäller kläder och skor ser man att folk köper mindre nytt. Fler köper återbruk, säger Maria Nyström.

Artikelbild

| Ingemar Johansson är handledare på Återvinningsmarknaden.

Fortsätter second hand-trenden att öka?

– Ja, man ser allt fler loppisar och klädbytardagar, fler initiativ tas i samhället hela tiden. Det har dessutom blivit lättare för folk att sälja saker själva via Facebook eller andra ställen. Så jag tycker absolut inte att trenden viker.

Artikelbild

| I cykelverkstaden får gamla cyklar nytt liv.

Hur stort kan återbruket bli?

– Jag tror att det kommer fler och fler nya idéer för hur man kan återbruka. Som nu när restaurangerna via en app säljer ut kvarvarande maträtter efter lunchrusningen. Det fortsätter att poppa upp ny innovation hela tiden.

Artikelbild

Tror du att den vanliga handeln drabbas av den här trenden?

– Många klädbutiker har ju börjat med att man får lämna in gamla kläder. Det är ett sätt att locka folk till butikerna, att man får en check. Så även handeln tar sitt ansvar. Sedan det här med plastpåsarna, att butikerna har börjat ta betalt och informera om att plastpåsar är skadligt för miljön, säger Maria Nyström.

Artikelbild

Hon menar att kraven blir allt hårdare uppifrån och att allt fler aktörer börjat agera.

– I den nationella avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet för 2018-2023 har man inte tagit upp några nya mål och åtgärder, utan bara att vi måste jobba vidare med de mål som redan finns.