HVB-hemmet i Rosfors öppnade sin verksamhet den 1 augusti 2017.

Men redan efter fem månader tvingas ägaren Balans behandling lägga verksamheten på is.

Orsaken är lönsamheten.

– Utifrån att vi inte fick lönsamhet är vi tvungna att stänga för att omstrukturera ägarskapet och göra en planering för omstart, säger styrelseordföranden Robert Winnerborn.

Han hoppas att verksamheten ska vara igång igen till hösten 2018.

– Marknaden finns kvar och vi har känt ett stort behov av det vi erbjuder, men av organisatoriska skäl har vi inte fått igång verksamheten, säger Winnerborn.

– Personalen har gjort ett fantastiskt jobb och vi har fått mycket beröm från våra uppdragsgivare.

Hur påverkas personalen av att ni lägger verksamheten på is?

– Vi har haft fyra tillsvidare anställda i ledningsfunktion. Två av dem har vi hittat andra arbetsuppgifter för i verksamheten, men två har sagts upp. Övrig personal, sex stycken, har varit provanställda och förlorar sina jobb, säger Winnerborn.

– Vi har som sagt varit väldigt nöjda med personalen och hoppas kunna erbjuda dem jobb vid en omstart.