Sedan starten för över 30 år sedan har de byggt allt från Köpcentrum, idrottshallar till butikshallar runt om i Sverige. Nu går Nordiska industribyggen och fasad AB, NIFAB, in i nästa projekt som underentrepenör till NCC att bygga en lagerhall åt Gävle hamn AB.

– Det känns jättebra och jättestort att vi har fått förtroende från NCC att vara med och bygga den här typen av projekt, säger Fredrik Sandberg, vd och projektledare på NIFAB.

Det som NIFAB har fått ansvar för är den så kallade överbyggnaden – byggnadens stomme, väggar och tak. Den omfattar cirka 13 000 kvadratmeter och har ett ordervärde på cirka 42 miljoner kronor.

– Vi har stor erfarenhet av denna typen av lager och logistik så det är ju lärande att vi får vara med i detta projekt, att får vara med utvecklingen av Gävle hamn. Det är inte den största ordern på så sätt men det är en del av vår fortsatta utveckling i stora projekt som är en utmaning.

Lokalen kommer användas som lagermagasin av pappersrullar, innan de ska vidare med transportfartyg ut till kunderna.

Under hösten sätter arbetet i gång från NIFAB:s räkning och beräknas vara färdigt till våren 2020.