– Detta är ett viktigt förvärv för Höganäs AB. Metaspheres teknik är unik och innovativ och den kompletterar vår egen tillverkning. Det ger oss möjligheter att erbjuda nya metallpulver till både befintliga och nya kunder, säger VD Fredrik Emilson i ett pressmeddelande.

Tekniken som Metasphere i Luleå utvecklat innebär kortfattat att metaller smälts vid mycket höga temperaturer för att sedan med hjälp av centrifugalkraft atomiseras. Pulvret som blir resultatet kan användas till exempel för att belägga slitytor inom gruv- och oljeindustrin.

Än så länge har pulvret framställts i en pilotreaktor men från och med andra kvartelet 2018 kommer tillverkningen att ske i en produktionsreaktor i Luleå som då ska stå färdig.

– När vi har skalat upp till industriell produktionsnivå kommer vi att gå ut på marknaden med ett brett spektrum av produkter, företrädesvis inom additiv tillverkning, där det finns ett stort behov av innovativa material, säger Emilson.

Metasphere technologys grundare Urban Rönnbäck kommer att arbeta kvar inom bolaget som verksamhetsledare.