Sveriges yta består till 70 procent av skog och svenskarna är inte främmande för att den används om det görs på klimatsmarta sätt. Används skogen till att tillverka förpackningar, kläder eller batterier är hela 90 procent av människorna positivt inställda.

– Det är väldigt glädjande att se att en så stor del av de tillfrågade tycker att det är bra att skogen används till hållbara, förnybara produkter som de kan använda i sin vardag, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

– Om Sverige ska klara omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle behöver vi ta tillvara på potentialen i skogen, säger Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande, i samma pressmeddelande.

Av de som svarade på enkäten var det 96 procent som var positiva till att man använder skogen till klimatsmarta saker och material om man kunde garantera att skogsindustrin planterade två ny träd per varje avverkat. en procent tyckte att det var ganska dåligt och tre procent svarade att de inte visste vad de tyckte.