För Setra group redovisades det att omsättningen under det första halvåret i år hamnade på 2 359 miljoner kronor. Det var en ökning från samma siffra förra året då nettoomsättningen låg på 2 082 miljoner kronor. Nu spår de om en ljus framtid.

– Framöver ser vi en fortsatt stark marknad för trävaror och en god efterfrågan hos våra kunder, säger Hannele Arvonen.

– Marknaden för trävaror har fortsatt att utvecklas i positiv riktning vilket gjort att vi kunnat öka såväl försäljnings- och produktionsvolymerna som försäljningspriserna, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Bland annat har Setra en enhet i Kalix som heter Rolfs där det bland annat tillverkas paneler och konstruktionsvirke av furu. Där jobbar 60 anställda.