Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret uppger att det finns behov av ungefär 100 nya ingenjörer per år inom metalliska material men även inom bioprocess- och kemiteknikområdena är behovet stort.

Från från utbildningen Hållbar Process- och Kemiteknik vid Luleå tekniska universitet, och från Materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan uppges för få ingenjörer examineras. Det har funnits ett underskott i flera år och pekar på ett ackumulerat underskott av ingenjörer inom metallindustrin.

Därför drivs projektet VIFI ”Väcka intresset hos framtidens ingenjörer”, av Swerea Mefos som ska öka intresset för ingenjörsutbildningar med inriktning mot metalliska material där elever ska möjliggöras att genomföra gymnasiearbeten i samarbete med industrin. Målet är att skapa ett ökat intresse för utbildningar som leder till ingenjörsexamina.

Artikelbild

| Luleå tekniska universitet.

– Jag tycker själv att det här är ett mycket spännande projekt och hoppas att vi kan få ungdomar att få upp ögonen för branscherna och ingenjörsrollen, säger Johan Eriksson på Swerea MEFOS, koordinator för projekt VIFI, i ett pressmeddelande.

En rad företag från Sverige deltar såsom LKAB, SSAB och Billerud Korsnäs förutom LTU och KTH. Projektet pågår i tre år och koordineras av industriforskningsinstitutet Swerea Mefos.