– Vi gläds förstås särskilt åt att miljöminister Karolina Skog (MP) särskilt ser sjöfarten som en bransch med utvecklingspotential inom just biogas. Särskilt med tanke på att IMO nu så tydligt satt ner foten vad gäller en långsiktig plan för att reducera sjöfartens klimatpåverkan, säger Pia Berglund, vice vd på föreningen Svensk Sjöfart.

Biogasens tillverkningskedja ska stärkas genom skapandet av ett så kallat innovationskluster – en fysisk plats där flera aktörer tillsammans ska kunna visa upp hela produktionen.

– Det är unikt för Sverige att vi har alla delar av produktionskedjan av biogas på plats. Det finns inte i andra länder, säger Karolina Skog till DI, som menar att det öppnar för bland annat goda exportmöjligheter.