– Eftersom Systembolaget har en väldigt stark ställning hos svenska folket så är det också viktigt att de kan möta förändrade konsumtionsmönster som vi ser, säger socialminister Lena Hallengren (S) till SVT.

På förra veckans regeringssammanträde kom regeringen fram till att man ändrar Systembolagets avtal – vilket gör att hemkörning nu blir en permanent del av det statliga alkoholmonopolets utbud.

– Det är klart att det byggs ut successivt, men ambitionen är att det ska ges på lika villkor i hela landet så fort som möjligt, säger nuvarande socialminister Lena Hallengren till SVT.

Det nya avtalet gäller från den 1 juli.