Norrbottens näringslivspris går i år till Explore the north med Sara Ljunggren och Johan Väisänen bakom rodret. Priset delas ut av Almi företagspartner nord och region Norrbotten och syftet är att synliggöra framgångsrika företagare och därigenom stimulera näringslivsutvecklingen i länet.

Sara Ljunggren och Johan Väisänen startade Explore the north 2005. De är bland annat aktuella med en stor satsning på Luppioberget och har sedan tidigare utvecklat och drivit anläggningar i Lannavaara, Kangos och Tärendö.