"Grönt är det nya svarta" är namnet på den kampanj som Sveaskog tillsammans med Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Lantbrukarnas riksförbund gemensamt bekostar. Målet – att göra ungdomar nyfikna på skogsnäringen. Idag finns ett underskott på ungefär 350 skogsmaskinsförare om året och för arbetsgivare är bristen ett allt större problem.

– Det finns en oro för kompetensförsörjningen på sikt. Vi vill kunna rekrytera lokalt och vi vill att fler ungdomar ska få upp ögonen för skogsbruket, säger Karin Ericsson, HR-chef på Sveaskog.

Genom en serie workshops ska näringen försöka ge en modern bli av branschen och få bort de fördomar som finns.

– Från vårt håll behöver vi bli bättre på att tala om vad jobbet inom skogsbruket innebär. Det är ett fritt jobb med stora möjligheter. Vi behöver också få bort fördomarna, som att man till exempel måste vara stark för att klara av att jobba som maskinförare, säger Karin Ericsson.

I samband med kampanjen kommer SLA och LRF också göra en större analys för att kartlägga vilka behov branschen kommer att kunna tillgodose fram till 2030.

– Att börja som sommarjobbare i skogen är ett sätt att väcka intresset. De som arbetar inom skogsbruket idag är främst män i medelåldern. Vi vill få in yngre, vi vill få in kvinnor och vi vill få in människor med utländsk härkomst samt människor som av en eller annan anledning vill sadla om och byta yrkesbana, säger Karin Ericsson.