"Under morgondagen är begravningar inplanerade så ett omedelbart förbud skulle drabba tredje man i mycket hög grad", skriver Arbetsmiljöverket i beslutet att upphäva skyddsstoppet.

I beslutet skriver man också att man har ett pågående ärende som rör Pajala församling och därför är insatta i "de arbetsmiljöproblem som finns på

arbetsplatsen".

Kyrkoherden i Pajala Kaarlo Kult meddelar att han är på semester och inte har möjlighet att svara på frågor. Han hänvisar i stället till kyrkorådets ordförande Gunnel Eriksson.

– Det hade drabbat tredje part alldeles för mycket med begravningar och liknande som inte skulle kunna ha genomförts. Det här beslutet ger oss som arbetsgivare möjlighet att arbeta med frågan. Vi håller på att arbeta med arbetsmiljöfrågorna, säger Gunnel Eriksson.

Kan du berätta hur ni jobbar för att förbättra arbetsmiljön?

– Nej, jag kan inte kommentera våra personalfrågor i media, säger Gunnel Eriksson.