Läs mer här och här

Under torsdagen hade Bodenbos styrelse möte. Då behandlades ärendet om ett svar till länsstyrelsen angående de pengar som årligen förts över till socialförvaltningen.

Länsstyrelsen har begärt att få in en förklaring på vilka avtal som stiftelsen träffat med kommunen och hur de överensstämmer med stiftelsens regler.

– Styrelsen har antagit förslaget till svar till länsstyrelsen. Jag göra lite stilistiska ändringar, sedan ska jag lägga det på brevlådan, säger Johan Johansson tf vd.

Enligt Janne Bäcklund, ordförande, gynnar avtalen stiftelsen eftersom de främjar bostadsförsörjningen i Boden.

– Det ena avtalet var tillskapat för att kunna hyra ut lägenheter i Harads och det andra var ju för att vi skulle kunna höja värdet på de äldreboenden vi skulle sälja.

Det skapar enligt honom inkomster till Bodenbo som kan använda dem till bostäder.

Det är länsstyrelsen som utövar tillsyn över stiftelser, så även över Bodenbo.

Egentligen skulle svaret ha varit inne redan 25 maj.

– Men de hörde av sig och fick uppskov till den 1 juni, säger Tobias Sundberg, jurist.

Han uppger att länsstyrelsen nu kommer att bedöma ifall de överföringar av pengar som har gjorts ligger i enlighet med vad stadgarna säger.