Järnmalmsgruvan nära Österbybruk sex mil norr om Uppsala har anor från 1400-talet. I skuggan av de höga järnmalmspriserna under 2000-talets första decennium återupptogs driften 2012.

Liksom för Northland var investeringarna stora. Nytt sovringsverket uppfördes och infrastruktur ordnades. Nu är det emellertid skakigt för Dannemora Mineral AB och dotterbolaget Dannemora Magnetit AB. I början på veckan aviserade bolaget att Dannemora Mineral har ansökt om företagsrekonstruktion vid Uppsala tingsrätt.

Bolaget har inte tid kunnat nå den nödvändiga finansieringen och har därför brist på likviditet, betalningsförmåga, enligt ett pressmeddelande.

Enligt Norrtelje Tidning har bolaget haft svajig ekonomi över tid och dessutom inledande driftproblem. 2013 hämtades 211 miljoner kronor in via en nyemission. Dagens Industri skriver att bolaget nu vill låna upp 657 miljoner kronor. Det ska ske genom ett erbjudande till potentiella investerare på marknaden.

Fler än Northland har således motvind på järnmalmsmarknaden. En skillnad är att Dannemoras transportsystem är betydligt enklare och omfattar järnväg och hamn. Utskeppningen sker i Hargshamn, cirka 35 kilometer från gruvan.