I slutändan blir det en chef mindre än tidigare.

De nämnda tidningarna,TV-kanalen samt tryckeri och distribution med flera delar bildar tillsammans Norrbottens media, som i sin tur ägs i huvudsak av en stor tidningskoncern med säte i Norrköping.

Erik Ranängen har varit vd i Norrbottens media sedan 2009, inkluderande stora branschförändringar där papperstidningar tappat mark och där nättidningar ses som livlinan.

Det krävs ett nytt ledarskap i en tid när läsarnas medievanor förändras, och nya krav på utveckling av medieföretagen ställs, motiverar koncernledningen förändringen där Erik Ranängen slutar, nästan omgående.

– Det är ett gemensamt beslut mellan styrelse och vd. När du kommer med en ny chef vill du att det går snabbt, då är det bra att göra det på en gång, säger Lennart Foss, ordförande i Norrbottens Media och vd i hela koncernen.

Mats Ehnbom, nu chefredaktör för Norrbottens-Kuriren, blir ny vd men behåller gamla jobbet.

Kalle Sandhammar, chefredaktör för NSD, blir vice vd och behåller nuvarande jobb.

– Det blir ett led mindre, en snabbare beslutsprocess, säger Lennart Foss.

Är besparingar ett motiv?

– Nej, men det försvinner en lön, det har betydelse i dessa tider.

Tidningarna ska konkurrera, men har båda en chef från Kuriren.

Hur ska det fungera?

– Det låter svårare än det är. Den andra tidningen står publicistiskt fri från mitt inflytande. Däremot har jag sista ordet i det företagsövergripande, och jag kan inte göra något som är dåligt för bolaget, säger Mats Ehnbom.

Han kunde inte stå emot erbjudandet om nya jobbet, säger han.

– Jag får en chans att i ännu högre grad vara med i utvecklingen av Norrbottens media, samtidigt som jag har kvar utgivaransvaret för Kuriren.