Kuriren har tidigare berättat om det gamla huset på Norra Strandgatan som fastighetsägaren Johan Isaksson vill riva och låta bygga 31 nya lägenheter. En utredning visar bland annat att byggnadens timring är murken.

Norrbottens läns museum har sagt nej till rivning. Luleå kommuns tjänstemän förordar att huset bör bevaras.

För andra gången på senare år tar Luleå hembygdsförening ställning för att rädda ett minnesmärke i Luleå. Förra gången handlade det om kranen i södra hamn.

Artikelbild

| Skadat hus. Fastighetsägaren har tagit fram en utredning som visar att byggnaden är i akut behov av en kostsam renovering. Timringen är murken och rejält skadat.

Den här gången uppvaktas Luleå kommun med en skrivelse.

– Det finns så få gamla hus kvar i Luleå. Särskilt hus som är från tiden före stadsbranden 1887. De enda kvarvarande byggnaderna på centrumhalvön är Rödlundska gården och Röcknerska gården. Vi är väldigt oroliga att den senare ska försvinna. Det vore ett brott mot framtida Lulebor, säger Jan-Olof Hedström.

Det långsmala tvåvåningshuset byggdes i början av 1800-talet. Det har renoverats ett flertal gånger genom åren.

– I utseende är huset inte tilltalande, medger Hedström. Men det går att göras fin med rätt fasadbeklädnad. Ägarens beställda konsultrapport innehåller mest nys. En renovering kostar inga orimliga belopp. Allt handlar om att ägaren tänkt sig en högre exploatering än vad huset har i dag.

Artikelbild

| Överlevde stadsbranden. I dag finns bara två byggnader som överlevt stadsbranden i Luleå 1887. Utöver Röcknerska gården handlar det om Bergströmska gården som står på Köpmangatan mitt emot Stadshuset.

Är det inte rimligt att inför en kostsam renovering ska ägaren få bestämma själv?

– Ja, men då får man gå in för att riva allt som det inte finns ekonomi i. Då har man kastat överbord allt med kulturhistoriskt värde. Vi är medvetna om att man inte tjänar lika mycket pengar på att vara aktsam om sin historia, men Luleå är en stad som har väldigt lite kvar av sin ursprungliga bebyggelse.

Artikelbild

| Ovanligt slag. Redan i samband med bygget i början av 1800-talet ansågs huset vara ovanligt i sitt slag med sin liggande timring som täcktes med gul puts. Huset är q-märkt, vilket innebär att byggnaden inte får förvanskas till sin yttre form eller karaktär.

För Luleå kommun har den Röcknerska gården blivit en het potatis. Frågan var tänkt att behandlas i byggnadsnämnden till veckan, men har bordlagts i väntan på en ny kommunal utredning.

– Bevarandeintresset är en aspekt som vi självklart som kommun måste väga in, men frågan är om det är ens möjligt. Vi vill invänta vår egen utredning. Det handlar om den kraftigt skadade konstruktionen över huvudtaget går att renovera och bevara. Sedan behöver vi säkerställa att huset inte är hälsovådligt. Vi behöver få svar på de frågorna innan vi kan ta ett beslut, säger kommunalrådet Niklas Nordström.