Läs mer: "Vi måste snabba på"

 

– Det är 71 000 kvadratmeter som rivs i Malmberget. Skolor, äldreboende och badhus ska flyttas. Först på tur är is-och evenemangshallen, säger Ulf Hedman, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Efter att ha tittat på fyra olika alternativ, bestämdes det att ishallen skulle bli relativt enkel. Den ska vara halvt nergrävd, så att den inte ska störa helhetsintrycket i Sjöparken, som på sikt också kommer att förbättras.

Utsidan blir i trä. Där ska även finnas en restaurang där entreprenören kommer att kunna bedriva ett café sommartid som riktar sig till besökarna i parken.

Om detaljplanen inte överklagas kan det börja byggas före årsskiftet. Sedan tar det ungefär ett år innan bygget står klart.

Överklagan kan ske till tre instanser: Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen i Umeå samt Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt, i Stockholm. Blir detaljplanen överklagad, kan man räkna med tre månader till två års förlängning.

Det finns som bekant ett stort behov av bostäder. De kommer att byggas dels i centrum, Vassara och Repisvaara.

– Vi har sju, åtta olika byggbolag som gärna vill bygga i Gällivare, så det ser ljust ut, säger Ulf Hedman.

På Forsgårdsområdet är byggandet av ett äldreboende med 80 platser påbörjat, och bredvid det påbörjas byggandet av 14 lägenheter för boende för socialt stöd i juni. Kostnaderna för dessa är 180 respektive 50 miljoner. Båda dessa byggen ska vara klara årsskiftet 2016/17.

Det finns 21 industritomter på Vuoskoområdet. Campingområdet ska utökas med plats för fler stugor och husvagnar.

– Vi ser även över möjligheterna att bygga mer i Nikkaluokta. Men det är inte helt okomplicerat eftersom det är så många statliga intressen där, säger Ulf Hedman.

Till hösten kommer man att starta processen med gymnasieskolan och Komvux.

Flera parkeringshus behövs och kommer att byggas.

Ulf Hedman berättar att kommunen även tittar på en lin- eller gondolbana från tågstationen till Repisvaara och vidare till Dundret.

– Det är en dyr investering, men har billiga driftkostnader. Där kommer vi att göra en ordentlig utredning. Det ska vara en del av lokaltrafiken som funkar året runt. Det är bra att sätta Gällivare på kartan, säger han.

Kommunala lokaler ersätts till nybyggnadsvärde av LKAB. Enligt det avtal kommunen har med LKAB ska kommunen hållas skadeslös. Problemet är vad som hör till samhällsomvandlingen och vad som är normal samhällsutveckling som skattebetalare ska betala.