Brädorna var inte fackmannamässigt sammanfogade, det fanns småskador och vassa skarvar på flera ställen och golvet smäller och knakar.

Byggfirman åtgärdade inte felen trots kundens begäran men erbjöd 10 000 kronor som kompensation.

Bodensaren anmälde ärendet till Allmänna reklamationsnämnden och begärde 79 000 kronor i ersättning. Firman säger i sitt svar att golvet inte gick att lägga in enligt kundens önskemål men går med på att dra av 10 000 kronor på priset. Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar nu byggfirman att betala 10 000 kronor till bodensaren.