Allt började egentligen i höstas när första årskullen på volontärprogrammet påbörjade sina studier. Under vintern och våren har de haft ett samarbete med en kommun i afrikanska Zanzibar där de fungerat som lärare och mentorer.

Tillbaka på hemmaplan har de sedan fått i uppdrag att sprida budskapet om antirasism och göra Kiruna mer öppet. Tanken var att informera på skolorna men då kom idén på att göra en festival istället.

– Kommunen ville att vi skulle bedriva ett arbete för mer öppenhet och mot främlingsfientlighet i Kiruna, säger festivalgeneralen och volontäreleven Marit Johnsen Kindsbækken och fortsätter:

Artikelbild

| Utställning. Vid invigningen av Pamojafestivalen visades bland text, bild och föremål från volontärarbetet i Zanzibar upp.

– Vi tyckte det kändes tråkigt att vara på skolorna så vi satsade på en festival istället.

Dagtid är det teater, seminarier, utställningar och workshopar. Även om alla är välkomna är de inriktade mot högstadieeleverna i Kiruna. Programpunkterna som sker kvällstid är riktade till allmänheten och allt utom dansuppvisningen med gruppen Until the endcrew är helt gratis.

– Vi ville ha det så brett som möjligt. Alla ska kunna hitta sin plats, säger Marit Johnsen Kindsbækken.

Nu tänker man sig att ämnen som främlingsfientlighet, rasism och olika former av diskriminering ska tas upp till ytan och öppna upp för en dialog istället för att hela tiden skapa oenigheter.

– Det vi vill är att ge folk verktyg att jobba mot diskriminering och främlingsfientlighet. Vi ser att sådant växer i samhället och då vill vi visa att det finns ett motstånd och hoppas nu att så många som möjligt kommer och får ta del av det vi har lärt oss, säger Marit Johnsen Kindsbækken.