När man på Sunderby sjukhus inte hitta någon förklaring till patientens ökade neurologiska besvär gavs denne bland annat elchocker. Men till slut hittades en stor hjärntumör. Turmören skulle åtgärdas i Umeå, men patienten hann avlida under vården på Kalix sjukhus.

Nu anmäler vården händelsen enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Patienten hade, enligt anmälan, haft en mångårig psykisk sjukdom och uppsökte Haparanda hälsocentral för svårtolkade neurologiska besvär. Efter datortomografi och kontroll av en eventuell stroke utan speciella fynd, skickades patienten hem. Under sommaren försämrades patienten och vårdades både vid medicinkliniken i Kalix och på psykiatrin på Sunderby sjukhus där man behandlade bland annat med elchocker. Patienten blev dock stadigt sämre och till slut gjordes en magnetröntgen av hjärnan. Denna visade en stor tumör i bakhuvudet.

Patienten skulle skickas till Universitetssjukhuset i Umeå, men ansågs kunna åka tillbaka till Kalix sjukhus under väntetiden. Dagen efter patienten kommit till Kalix inträffade dödsfallet.