Föreningen Nix-telefon som står bakom gratistjänsten varnar nu för verksamheten som bedrivs av ett företag med liknande namn, nämligen Nix spärrservice.

I ett pressmeddelande skriver de att de vill, ”med största möjliga tydlighet klargöra att varken Nix spärrservice eller den föregivna betaltjänsten drivs eller sanktioneras av föreningen Nix-telefon.”

Johan Sunderberg, konsumentvägledare i Luleå kommun tycker det är bra att att Nix själva går ut.

– Vi kan inte annat än stödja dem.Det är viktigt att de seriösa verkligen tränger undan de oseriösa och kriminella från marknaden. De gagnar både oss konsumenter men också alla goda säljare, säger han.

Föreningen Nix-telefon bildades den 1 oktober 1999 och ger konsumenter möjlighet att utan kostnad spärra sina telefoner mot sälj- och marknadsföringssamtal.