David Lindegren från Ericsson och Arne Nykänen vid Luleå tekniska universitet ska nu forska tillsammans om digitalt ljud.

I det nya forskningsprojektet vid Luleå tekniska universitet samarbetar telekomföretaget Ericsson och med finansiering sker från Stiftelsen för strategisk forskning. Digitalt ljud och inlärning ska studeras. Frågan är om brister i digital ljudöverföring vid telefoni och distansöverbryggande teknik, t.ex. distansutbildning, kan försämra förmågan att minnas vad som sagts.

– Hur säkerställer man att man har tillräckligt hög kvalitet till exempel vid hemspråksundervisning på distans, så att barnen ska ha en chans att lära sig så mycket som möjligt och att det inte blir svårare för barnen att lära sig för att man har för låg teknisk överföringsnivå, säger Arne Nykänen forskare vid Luleå tekniska universitet.Han blev varse problemet efter att ha upplevt övergången på jobbet från analog telefoni till digital mobiltelefoni.

– Man hör ju så oerhört mycket sämre vad som sägs än med analog telefoni, säger han.