Den kritiken riktar Internationella kvinnoförbundet för fred & frihet (IKFF) till riksdagen och regeringen.

Det gäller flygövningen Arctic Challenge Exercise, som inletts på måndagen.

Läs mer: Ryssland spanar.

IKFF, svenska sektionen och med förra Luleåbon Malin Nilsson som ordförande, angriper svenska staten för att ha accepterat övningen och att den i hög grad genomförs i Sverige.

Den förstärker maktrelationen mellan stad och landsbygd i Sverige, förstärker maktrelationen mellan staten och den samiska befolkningen och påverkar klimatet negativt, anser organisationen.

– Besluten fattas i storstäder men övningarna genomförs inte där beslutsfattarna finns utan i glesbygd i Norrland. Vi vet också att människor inte vill ha övningarna på sin bakgård, säger Malin Nilsson.

Regeringen har fastställt att ett av de största hoten mot vår säkerhet är klimatförändringar. Ändå väljer den att låta militärövningar, med dess hårda belastning på miljön och naturen, genomföras, påtalar IKFF.

Främst angrips emellertid den pågående militära upprustningen, som saken beskrivs.

Att bidra till en sådan är något som inte ligger i linje med regeringens uttalade ambition om en feministisk utrikespolitik, säger IKFF i ett uttalande.

Organisationen är kritisk till det initierade värdlandsavtalet med Nato samt "den smygande förskjutningen bort från alliansfrihet och närmandet till Nato".

Det är också hög tid att se sambandet mellan återkommande krigsövningar i Sverige och mänskligt lidande i andra delar av världen. De vapen som testas i vårt land dödar civila i andra länder, markerar IKFF.