GÄLLIVARE Nu läggs det in en högre växel för att få fart på samhällsomvandlingen. Det gäller området Repisvaara där kommunen planerar att bygga 600 till 700 bostäder och LKAB planerar för tomter och bostäder. Nu slår de ihop sina påsar för att öka farten på bostadsbyggandet.

– För att få lite tempo ska vi exploatera tillsammans i Repisvaara. Det bör vara ett likartat synsätt på hela Repisvaara, så vi tittar nu över allt så att det ska bli så bra som möjligt i framtiden, säger Ulf Hedman, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunen.

En projektledare från Ångpanneföreningen, ÅF,ska koordinera kommunens och LKAB:s arbete.

– I dagsläget kan vi inte säga något om hur mycket snabbare det kommer att gå, men alla jobbar intensivt med att få tomter byggbara på Repisvaara, säger Ulf Hedman.