Det allvarliga tillbudet inträffade på 14.000 meters höjd den 26 mars 2014 cirka 80 kilometer sydost om Gällivare. Det var under övningsflygning som en pilotelev i sista ögonblicket upptäckte kollisionsrisken.

Piloten i det andra planet beskriver i sin rapport att det blev "svart i cockpit". Avståndet mellan planen bedöms ha varit cirka 30-45 meter.

Övningen avbröts direkt efter händelsen. Haverikommissionen anser att ansvaret för JAS-tillbudet faller tungt på Försvarsmakten. Den inblandade eleven hade nämligen för dålig flygkunskap eftersom utbildningen försenats.