+ FÅ MER:  Effektivisering inte alltid så effektivt

 

I år blir de första 50-talisterna pensionärer. Någon brist på arbetskraft är det inte. De unga får fortfarande leta efter jobb och hög utbildning är ingen garanti för anställning.

De första 40-talisterna, eller "jätteproppen Orvar" som några kallade de stora barnkullarna under världskriget och framåt, gick i pension 2005. Från 2005 till 2015 skulle 1,1 miljoner svenskar bli ålderspensionärer, lämna sina jobb. Arbetsförmedlare och andra var optimistiska, företagare mera pessimistiska: Hur skulle alla dessa erfarna arbetstagare ersättas?

Nu sitter vi med facit. Mellan 2006 och 2011 försvann runt 450 000 jobb genom automatisering, främst inom industri, handel och administration. Siffrorna är framtagna av tankesmedjan Reforminstitutet på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning.

450 000 försvunna jobb när tekniken tog över. Ett exempel är SSAB i Luleå. Under 1980-talet jobbade 5 500 anställda på stålverket. I dag finns här 1 100 SSAB-anställda. Ändå produceras mer stål i dag än på 1980-talet.

Att bara se på de siffrorna är dock missvisande. Under 1980-talet fanns verksamheter på järnverksområdet som idag är borta. Då var alla anställda av SSAB. I dag finns inhyrda konsulter och entreprenörer.

– Inom en femårsperiod kommer 200 personer att gå i pension i Luleå, säger Sara Blixt som är informationsansvarig på SSAB Luleå.

– Vi vet ännu inte hur dessa kommer att ersättas, för samtidigt ska vi minska antalet anställda med 600 inom SSAB Europe som Luleå tillhör.

Datatekniken har tagit över. Under perioden 2006 till 2011 ökade antalet dataexperter med 20 procent. Samhället har blivit mer komplext; juristerna har blivit 18 procent fler.

Monica Johansson är landstingsrådens sekreterare på landstinget. Hon är noga med att påpeka att hon uttalar sig ur sitt personliga perspektiv och inte har absolut kännedom om hur läget är i hela landstinget. Men hon har en bestämd känsla av att sekreterarna blivit färre.

– Dessutom har vi fått flera arbetsuppgifter, ett breddat verksamhetsområde.

– Vi får springa fortare helt enkelt.

– Landstingsråden, divisionscheferna och landstingsråden har alltid, ja i alla fall under de 13 år jag har varit här, haft sina sekreterare. Men min bild är att sekreterarna ute på enheterna har blivit färre.

En annan bransch där tekniken ersatt personer är handeln. Självscanningen i matvarubutikerna är ett exempel.

 

  + FÅ MER:  Effektivisering inte alltid så effektivt