Det är samma detaljplan som Mark- och miljödomstolen återförvisat, skälet till det var att kommunen förra gången inte låtit fullmäktige avgöra ärendet.

Hilding Holmquist är mannen bakom hotellplanerna. Han äger sedan tidigare Pite havsbad, Hotell Storforsen, Hotell Nordkalotten, Arctic Hotell och Clarion i Luleå.

Tanken är att bygga på p-huset Parketten med fyra våningar.

Det skulle innebära i storleksordningen 200 hotellrum. Hilding Holmquist har tidigare sagt till Västerbottens-Kuriren att det nya hotellet ska få en lågprisprägel.