En rikstäckande undersökning gjord av Akademikerförbundet SSR visar att landets socialsekreterare har en så hög arbetsbelastning att många funderar på andra jobb.

Läget är dessutom som sämst i Norrbotten. Där menar i stort sett alla som besvarat undersökningen att deras arbetsbelastning är för hög.

– Folk vill ju vara kvar på sina jobb men de orkar inte, säger Heike Erkers, ordförande i SSR.

Artikelbild

| Anmält. Frida Tillberg är skyddsombud på barn- och utbildningssektionen inom socialtjänsten i Luleå. Där har arbetsgivaren börfällts av Arbetsmiljöverket för den höga arbetsbelastningen.

Förbundet pekar på att medlemmarnas åsikt är klar – det som krävs är fler tjänster, högre lön och mindre administration. Samtidigt går utvecklingen åt fel håll; personalomsättningen bara ökar och det blir allt svårare att rekrytera nytt folk till tjänsterna.

– Det här är en mycket allvarlig larmklocka för arbetsgivaren. Situationen är akut och nu krävs det snabba åtgärder på alla politiska nivåer för att vända krisen, säger Erkers.

Hon besökte Luleå på torsdagen för att tala med medlemmar och media om krisen.

– Jag var här 2012, det var mitt första nedslag som ordförande, och läget var svårt då. Och det har inte blivit bättre nu, snarare tvärtom. Men allt landar i ett politiskt – har man råd att satsa på arenor och hockeylag då har man råd att satsa på socialtjänsten, säger Heike Erkers.

Socialsekreterarna i länet håller med.

– Vi känner igen oss. Jag har bytt jobb, det är antingen det eller bli utbränd. Jag känner med mina kollegor när jag ser hur de far illa, säger Sofia Sundvall, socialsekreterare i Kalix.

Hon har själv förbättrat sin arbetssituation genom att lämna barn- och ungdom i Luleå för att jobba med försörjningsstöd i Kalix dit hon pendlar.

– Jag älskar mitt arbete men sa upp mig på grund av arbetssituationen. Det har jag sagt till mina chefer. Det är inte jobbet man lämnar, det är arbetssituationen, säger hon.

Anette Engstedt jobbar med försörjningsstöd i Luleå och berättar att arbetsbelastningen fördröjer utredningar.

– Det går ju snabbt att administrera en check men många ärenden är komplexa och kräver dessutom samverkan med andra myndigheter för att ge den enskilde det stöd som krävs för få ett jobb och ta sig ur bidragsberoendet, säger hon.

Bristerna i välfärdssystemen gör att sju av tio får försörjningsstöd av fel skäl.

Heike Erkers menar att läget är kritiskt.

– Socialtjänsten är det sista skyddsnätet och det kan liknas vid en dålig nylonstrumpa, maskorna bara går och de går inte att laga, slutar hon.

Novus har gjort undersökningen och 3 246 har besvarat frågorna, 66 av dem i Norrbotten.