Det var vid ett besök den 26 augusti som länsstyrelsen fattade misstankar om att det hade skett ett läckage från sanddammarna i Kaunisvaara. Veckan därpå fick Northland ett föreläggande från myndigheten om att lämna in en redovisning på sin syn av hur de hade hanterad avgränsningen av magasinet samt hur de skött kontrollen av detsamma. Northland har dock enligt länsstyrelsen uppgett att de följer tillståndet och att ingen översvämning har ägt rum.

– Nu undersöker och bedömer vi de uppgifter som bolaget lämnat in till oss, de utsläppsvärden som redovisats och så granskar vi tillståndet, säger Anna-Carin Ohlsson, chef på miljöskyddsenheten.

Enligt länsstyrelsen är det inget som pekar på att det skulle vara någon fara för intilliggande vattendrag.

– Vi har i nuläget inga uppgifter som tyder på att det ska vara någon miljöfara för gränsälven eller att bolaget har överskridit de värden för grumlande ämnen som anges i tillståndets villkor, säger David Berggård, miljöingenjör på länsstyrelsen.

Kuriren har försökt nå Northland för en kommentar.