Gällivare

I maj förra året beslutade kommunfullmäktige i Gällivare att inrätta en samhällsbyggnadsförvaltning och att arvodera kommunstyrelsens vice ordförande för ökad arbetsbelastning på grund av arbetet med samhällsomvandlingen. Finansieringen för åren 2013-2016 tas från den ersättning som Gällivare kommun får av LKAB.

Beslutet överklagades av Rupert Stenström till förvaltningsrätten i Luleå, som nu har meddelat dom. Överklagandet avslås av förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten anser inte att kommunfullmäktiges beslut strider mot kommunallagen. EU:s statsstödsregler är inte tillämpliga och avtalet har inte påverkan på konkurrensförhållandena, skriver förvaltningsrätten i sin dom. Förvaltningsrätten konstaterar vidare att kommunens beslut inte strider mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen.

– Det här är ett unikt mål. Jag har aldrig sett något liknande, säger Ulf Stenberg, chefsjurist hos Villaägarnas riksförbund och ombud för den klagande.

Ulf Stenberg anser att domen öppnar upp för en farlig utveckling, om företag som LKAB kan betala tjänstemäns löner och politikers arvoden, om än via kommunen.

– Oavsett om det är lagligt eller inte så är det direkt olämplig, för det undergräver i grunden förtroendet för myndigheterna i Sverige, säger Ulf Stenberg.

Villaägarna har inte bestämt sig för om man ska överklaga förvaltningsrättens dom. Det krävs att kammarrätten beviljar prövningstillstånd för att en överklagan ska prövas.