Projektet har planerats sedan hösten 2013, men på tisdagen rullade det första rekordtunga malmtåget ut.

Under ett år framåt kommer LKAB gradvis att öka vikten på sina malmtåg från Vitåfors till Luleå.

– Vi siktar på att åstadkomma en volymökning på tio procent, berättar Anders Björnström.

Om försöket lyckas kommer Malmbanan att bli först i Europa med att tillåta tåg med 32,5 tons axellast.

Enligt LKAB finns det tyngre malmtåg i Australien, men där är klimatet inte riktigt jämförbart med Norrbotten.

LKAB räknar med att genomföra förändringen utan att investera i nya tågset.

– Vi tror att vi kommer att klara det här med befintlig utrustning. Successivt kommer vi att byta ut hjulparen till någon millimeter större dimension, men i övrigt handlar det om samma tåg som rullar i dag, förklarar Anders Björnström.

LKAB:s logistikchef vill inte precisera hur stor den ekonomiska vinsten blir ifall försöket lyckas.

– Det handlar om åtskilliga hundratals miljoner. Framför allt kommer vi behöva en ökad kapacitet till 2018, ifall brytningen kommer igång på våra nya gruvor i Svappavaara.

För Trafikverket har försöket medfört en rad punktåtgärder längs Malmbanan. Bland annat har några järnvägsbroar förstärkts för att klara den ökade tyngden.

– Vi kommer att genomföra extra kontroller för att se om det uppstår ett onormalt slitage. Det känns positivt att vi skjuter gränserna framåt. Det kommer att bli betydelsefullt om vi klarar av att köra så här tunga tåg, säger Håkan Äijä, underhållschef i norr.