Samtliga leverantörsavtal, främst inom underhåll, konsult och gummihjulstransporter, kommer att omförhandlas omgående. Kostnaderna behöver sänkas betydligt och åtgärden är ett led i LKAB:s program för att sänka kostnaderna generellt, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Priset på järnmalm har fallit med mer än 50 procent under 2014 och fortsätter att falla. Det ger LKAB helt nya marknadsförutsättningar och påverkar bolagets lönsamhet, heter det.

– För att LKAB ska fortsätta vara ett lönsamt och framgångsrikt företag måste alla se om sitt hus när marginalerna minskar. Vi på LKAB och våra leverantörer måste tillsammans agera för att sänka kostnaderna, säger Tage Lundin, inköpsdirektör i LKAB.

Omförhandlingarna startar den 10 februari och samtliga leverantörer med ramavtal/avropsavtal kommer att ses över och omförhandlas.