– Gruvbrytning ska ske på ett sådant sätt och på sådana platser att den har så liten negativ inverkan på miljön och naturen som möjligt, säger Lars Andersson, ordförande för Naturskyddsföreningen i Norrbotten.

Naturskyddsföreningen tycker att det är viktigt att komma med mer restriktioner och menar att regeringens mineralstrategi måste skärpas.

– Minerallagen är en exploateringslag, den syftar till att gynna malmfyndigheter. Men den innehåller inte regelverk som säkerställer naturvården och värnar miljön, säger Lars Andersson.

Samtidigt så förespråkar de inte en nolltolerans mot gruvnäringen.

– Vi behöver Norrbotniabanan för att ersätta långtradarna på vägarna och ersätta flyget med snabbtåg. Då måste vi ha stål för att bygga banan. Vi behöver mineraler för solceller. Det blir inte ansvarsfullt om vi anser att vi behöver metal och det måste tas någon annanstans, säger han.

Tidigare i år beviljade Bergsstaten undersökningstillstånd till Jokkmokk Iron Mines för området Ågåsjiegge nr 2 i Jelka-Rimakåbbå. Jokkmokk Iron Mines är samma företag som har undersökt det närliggande Kallakområdet tidigare. Undersökningstillståndet innebär att de har ensamrätt på att få bedriva undersökningar i Ågåsjiegge nr 2. Vilka sorts undersökningar de får bedriva i området är inte bestämt. Naturskyddsföreningen är dock kritiska till att undersökningstillstånd överhuvudtaget har beviljats.

– Vi behöver aldrig veta vad som finns där under för det borde aldrig brytas där, säger Lars Andersson.

Mats Karström, också aktiv i Naturskyddsföreningen, var drivande i att få Jelka-Rimakåbbå Natura 2000-klassat. Även han är kritisk.

– Grundproblemet är att man tar ett första steg för att släppa in dem och jag tycker att Bergsstaten skulle sagt nej i ett tidigare skede. Det är ett första led i en eventuell exploatering av ett Natura 2000-område. Bergstaten har ju gett tillstånd utan att påpeka områdets särart. Det är på väldigt konstiga grunder som Bergsstaten har gett tillstånd, säger Mats Karström.

Naturskyddsföreningen menar också att gruvnäringen inte är ekologiskt hållbar.

– Turistnäring och ekologiskt hållbara näringar är något vi måste satsa på, säger Lars Andersson.

De är också kritiska till hur mycket jobb en gruva ger.

– Gällivare och Kiruna, hur ser befolkningsutvecklingen ut där trots brytningen? Hur mycket natur ska vi förspilla för att långsiktigt försöka hålla uppe sysselsättningen med gruvverksamhet? säger Lars Andersson.