Detta hände under måndagens kommunstyrelse. Kuriren har tidigare tagit upp frågan som berör hur handeln ska utvecklas i Boden med fokus på en ny detaljplan gällande ett område på Kårbacken, gamla Ing 3 AF 1 område.

En handelsstrategi, gjord 2012, fastslog att ytterligare etableringar inom handeln inte skulle tillåtas på Kårbacken. Förslaget från Koalition för Boden gick i samma riktning.

– Det har visat sig att det område som där utpekas som främsta etableringsområde för handel, vid Dollarstore, inte är så attraktivt, sade Daniel Rönnbäck (M). Kartan stämmer därför inte riktigt överens med verkligheten.

– Därför känns det litet avigt att lägga en våt filt över ett område som skulle passa utmärkt, framför allt för handel som kräver större ytor och parkeringar.

Alternativet från oppositionen var att stryka en passus i förslaget där ett obebyggt område skulle kunna godkännas för handelsändamål.

Inge Andersson (S) framhöll att Koalition för Boden prioriterade centrum och att fylla de tomma lokalerna där.

– Och om någon större kedja dyker upp tror vi inte att det ska ta så lång tid att ändra planen.

Daniel Rönnbäck fick stöd av Bosse Strömbäck (V) som ansåg att alternativa förslaget var en harmoniserad anpassning till majoritetens förslag.

– Vi fortsätter ha centrumnära handel, men har möjlighet att komplettera denna. Vi får fundera fram till fullmäktige, men området är alldeles för litet att man inte ska kunna hitta en lösning.

Förslagen ställdes mot varandra. Majoritetsförslaget vann. Bakom detta stod Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Norrbottens sjukvårdsparti.

0921-53913